• slide8c
  • slide6c
  • slide5c
  • slide7c
Ten Reasons To Love The New Ogłoszenia Allegro

Ten Reasons To Love The New Ogłoszenia Allegro

ogłoszenia gdańskTransport jako działalność ma istotny wpływ nie tylko na relacje gospodarcze, ale
na Elektronika gospodarkę jako całość. Oznacza to, że wpływ transportu na gospodarkę powinien być
postrzegany nie tylko jako generowanie PKB przez przedsiębiorstwa transportowe, ale
także jako narzędzie wspierania wytwarzania PKB przez inne sektory gospodarki.
Należy pamiętać, że żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni, a globalizacja
powoduje, że następuje zacieśnienie, a także pogłębienie powiązań. W przypadku Polski
sytuację pogłębia dodatkowo faktu, że transport drogowy jest dominującym rodzajem
transportu, co z kolei powoduje, że generuje on znaczącą część PKB. Według danych
dotyczących rozwoju transportu i jego znaczenia dla gospodarki odpowiada on za
dostarczenie budżetowi państwa około 12% całości dochodów1
. Wskazane dane
obejmują nie tylko same dochody budżetowe związane z wpłatami do budżetu środków
przez przedsiębiorstwa transportowe, ale właśnie całościowe znaczenie transportu dla
budżetu centralnego.
Zrozumienie znaczenia transportu dla gospodarki wymaga odniesienia się do
danych GUS. Ostatnie dostępne dane z 2013 roku wskazują, że wartość rynku
transportowego w stosunku do 2012 roku wzrosła o 3,9%, sam rynek osiągnął wartość
przychodów na poziomie 164,1 mld złotych przy kosztach na poziomie 157,2 mld zł2
.
Oznacza to, że rynek przewozów i transportu jest rynkiem rentownym w ujęciu ogólnym,
a także rynkiem, który całościowo zatrudniał na koniec 2013 roku 495,2 tys. osób.
Jednocześnie dane wskazują, że rośnie liczba ciągników siodłowych, a także pojazdów
ciężarowych, które podlegają obowiązkowi opłacenia podatku od środków transportu